• CEPOS Akademi

  • Eksamen består af 12 ud af 40 tilfældigt udvalgte spørgsmål fra pensumbogen. Du har 12 minutter til at besvare din eksamen.

   6 rigtige: 02

   7 rigtige: 4

   8 rigtige: 7

   9 rigtige: 10

   10 rigtige: 10

   11 rigtige: 12

   12: rigtige: 12


   OBS: Tager I eksamen på jeres mobiltelefon skal I huske at rotere jeres skærm.  

   Det er vigtigt at I trykker "submit all and finish", når I er færdige. 

   Hvis I har problemer med eksamen, så kan I kontakte Henrik på 60 89 99 10 / henrik@cepos.dk

Tilgængelige kurser

www.borgerstat.dk

En indføring i den danske borgerligheds tankegods. 

Samfundsfag - kernestofområder: 

- Temasættende for økonomi og international politik.

- Sociologi: samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.

Historie - Kernestofområder: 

-  Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne.

-  Forskellige styreformer og samfundsorganiseringer.

-  Kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie.

- Nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer.

- Globalisering.