Samfundsfag - kernestofområder: 

- Temasættende for økonomi og international politik.

- Sociologi: samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.

Historie - Kernestofområder: 

-  Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne.

-  Forskellige styreformer og samfundsorganiseringer.

-  Kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie.

- Nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer.

- Globalisering.