Topic outline

 • Klima og Vækst

  Klima og vækst - Hvordan bruger vi markedskræfterne og undgår planøkonomi i klima- og energipolitik?

  Dette oplæg giver de studerende en indføring i vækst, klima og verdens sande tilstand. Der startes med en øvelse i verdens sande tilstand, herefter kigges på hvad vækst er og om hvorvidt klimahensyn og vækst behøver at være modsatrettede mål. 

  Oplægget holdes af: Stefan Sløk Madsen, som er uddannelsesleder hos CEPOS.  Stefan har tidligere arbejdet indenfor ledelsen af flere startups og i operationelle roller for flere kapitalfonde. Stefan har en ph.d. i økonomi med internationalt anerkendte forskningsresultater, en kandidatgrad i finansiering og en bachelor med sidefag i filosofi og er desuden tilknyttet som ekstern lektor ved CBS og Aalborg Universitet. 

  Fokusområder: Økonomisk teorihistorie. Entreprenørskab og markeder. Rationalitet og psykologi. Samfundet og det ekstreme.


 • Vækst & velfærdsstatens udfordringer

  Bliv klogere på vækst.

  Dette oplæg giver de studerende en indføring i vækst, velfærdsstaten som system, herunder problemer og mulige løsninger samt Baumols syge (udfordringen med manglende produktivitetsvækst).

 • Økonomisk teori - forbi Keynes

  Dette foredrag giver de studerende en indføring i kapitalismens fremtid og yderligere Keynes Kritik, herunder Hayek's informations- og kapitalkritik, Schumpeters innovationskritik og Cannons public choice. 

 • Foredrag: Forstå liberalismen

  Dette oplæg giver de studerende en grundig og dybdegående indføring i liberalismens idehistorie, herunder:

  - Hvad er klassisk liberalisme?

  - John Stuart Mill og liberalismens intellektuelle højdepunkt

  - Bastiats optimiske teori og løndannelse. 


 • Foredrag: Forstå konservatismen

  Dette foredrag gør de studerende klogere på konservatismens hovedpointer; herunder en afvisning af rationaliteten og visoner i politik, erfaringer, menneskets natur, respekt for institutioner og skepsis ift. autoriteter. Yderligere dækkes: 

  - David Humes filosofiske forsvar for konservatismen og hvordan følelser vinder over fornuften.

  - Edmund Burke som konservatismens grundlægger og klassisk konservatisme.

  - Michael Oakeshotts pragmatisme og afvisning af utopiske tanker.

  - Leo Strauss og amerikansk konservatisme.


 • Policy workshop/Politikudviklingsøvelse

  Her lærer eleverne at forholde sig til trade offs.

 • Eksperimenter i vælgeradfærd

  stefanAdfærdsforsøg


 • Foredrag: Priser og konkurrence

  Hvorfor har vi virksomheder, hvordan fungere prismekanismen og hvorfor er konkurrence godt?


 • Ulighed og tal i samfundsdebatten

  Dette oplæg gør eleverne og de studerende klogere på hvorfor talforståelse er vigtigt i samfundsfag. Ulighed belyses fra et politologisk og filosofisk synspunkt, ligesom nyeste viden og data om ulighed inddrages. 

 • Værditest - Interaktiv debatøvelse på baggrund af elevbesvarelse

  stefanEleverne får 10 spørgsmål rundt i værdipolitik, omhandlende bl.a. statsmagtens indflydelse, sikkerhed, narkotika etc.


 • Matematik og økonomi: Forbrugerens problem

  Giver en indføring i polit eller anden mikroøkonomi svarende til første år på uni.

  Eleverne behøver ikke forberede noget inden, men hvis man vil arbejde med noget op til kan man tale om kædereglen og differentiere en funktion af to variable.


 • Handel i stenalderen

  Denne opgave er tiltænkt historie eller samfundsfag. I historie kan den alt efter vinkling indgå i nedenstående kernestofområder: 

  •         Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne.                                                      
  •         Forskellige styreformer og samfundsorganiseringer.
  •         Kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie.
  •         Nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer.
  •         Globalisering.

  I samfundsfag kan den alt efter vinkling indgå i nedenstående kernestofområder:

  • Temasættende for økonomi og international politik
  • Sociologi – samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur. • Investering og iværksætteri

  Til innovation og samfundsfag.