Topic outline

 • Velkommen til CEPOS Uddannelse

  CEPOS afholder vi årligt over 100 oplæg for gymnasieklasser fra hele landet. Læs mere om vores mange uddannelsestilbud - og book et gratis oplæg eller en workshop for din gymnasieklasse.

 • Oplæg: Klima og vækst

  Klima og vækst - Hvordan bruger vi markedskræfterne og undgår planøkonomi i klima- og energipolitik?

  Beskrivelse:
  Oplægget introducerer eleverne til emnerne vækst, klima og verdens reelle tilstand. Vi indleder med en øvelse, der kaster lys over den faktiske tilstand i verden. Derefter udforsker vi, hvad begrebet vækst indebærer, og om klimahensyn og økonomisk vækst automatisk er i konflikt. 

  Varighed:
  1,5 time.

  Keywords:
  Klima, bæredygtighed, vækst, konkurrence, samfundsfag og international økonomi.

 • Oplæg: Ulighed og tal i samfundsdebatten

  Lær om samfundets retfærdige og uretfærdige uligheder - og hvordan de kan løses

  Beskrivelse:
  Oplægget introducerer eleverne for debatten om ulighed i en dansk kontekst. Her har vi fokus på, hvorfor talforståelse er vigtig i politikforståelse og den samfundsfaglige forståelse af emnet. Oplægget belyser også ulighedsdebatten fra politologiske og filosofiske vinkel, og samtidig inddrages den nyeste viden og data på området.

  Varighed:
  1,5 time.

  Keywords:
  Ulighed, løn, velstand, samfundsfag og matematik.

 • Oplæg: Priser og konkurrence


  Hvordan dannes priser, og hvorfor er konkurrence et gode? 

  Beskrivelse:
  Oplægget giver en grundig introduktion til, hvordan priser dannes, og hvordan konkurrence på markedet påvirker prissætning af ydelser og produkter. Vi diskuterer sammenhængen mellem god moral og et effektivt marked, og runder oplægget af med en øvelse, hvor vi kombinerer teoretisk viden om prisdannelser med praktiske demonstrationer i bl.a. regnskaber.

  Varighed:
  1,5 time.

  Keywords:
  Prissætning, konkurrence, vækst, regnskab, erhvervsøkonomi, samfundsfag og international økonomi.

 • Oplæg: Kapitalismens danmarkshistorie

  Hvordan og hvorfor blev Danmark en velstående nation?

  Beskrivelse:
  I oplægget gennemgås, hvordan kapitalismen har påvirket Danmarks samfundsudvikling i de sidste 200 år. Med et historiefagligt udgangspunkt diskuteres samfundets forandringer fra enevælde til velfærdsstat. 

  Varighed:
  1,5 time.

  Keywords:
  Kapitalisme, velfærdsstat, 19. og 20. århundrede, kildekritik, historie, samtidshistorie og samfundsfag.
 • Oplæg: Borgerlig/liberal socialpolitik


  Lær om liberale og borgerlige værdier og hvordan de påvirker socialpolitikken

  Beskrivelse:
  Oplægget introducerer eleverne for grundlæggende liberale og borgerlige værdier og hvordan de kan danne grundlag for en liberal/borgerlig socialpolitik. Der vil være fokus på begreber som retfærdighed, frihed, ansvarlighed, egalitarisme og tilstrækkelighed, og hvordan disse begreber kan ses i den danske velfærdsdebat med konkrete eksempler. Oplægget vil indeholde en diskussion af forskellene mellem velfærdsstaten og velfærdssamfundet, og den vil give et bud på elementer i en liberal/borgerlig socialpolitik.

  Varighed:
  1,5 time.

  Keywords:
  Retfærdighed, frihed, lighed, velfærdsstat, velfærdssamfund, filosofi og samfundsfag.

 • Oplæg: Vækst og velfærdsstatens udfordringer

  Bliv klogere på forholdet mellem vækst og velfærd

  Beskrivelse:
  Oplægget gør eleverne klogere på vækst og introducerer dem for den moderne velfærdsstat største udfordringer, og hvordan de kan løses.

  Varighed:
  1,5 time.

  Keywords:
  Velfærd, vækst, offentligt forbrug og samfundsfag.

 • Oplæg: Alderdom og kapitalisme  Hvad sker der med økonomien, når vi alle lever længere?

  Beskrivelse:
  Oplægget introducerer eleverne til de mange ændringer længere levealder vil medføre for kapitalistiske lande som Danmark, på både kort, mellem og lang sigt. Foredragets sværhedsgrad styres meget af publikummet, og kan derfor tilrettes på mange niveauer. Vi taler både om konkrete udfordringer såsom sundhed, og vi tager drømmehatten på og taler om hvad der sker med familien, hvis vi alle bliver 200 år.

  Varighed:
  1,5 time.

  Keywords:
  Alderdom, ældrebyrde, kapitalisme, samfundsfag og international økonomi.

 • Oplæg: Bander og indvandring


  Er kriminelle sindssyge eller ligesom os andre? Hvorfor har en vi bander i en velfærdsstat?

  Beskrivelse:

  Oplægget forklarer, hvordan økonomi betragter kriminalitet som et rationelt valg inden for givne rammer og præferencer. Der lægges særlig vægt på, hvorfor organiseret kriminalitet eksisterer i Danmark. En betydelig del af organiseret kriminalitet stammer fra indvandrermiljøer. Derfor indledes foredraget med en forklaring på de positive og negative aspekter af indvandring i Danmark og generelt.

  Varighed:
  1,5 time.

  Keywords:
  Velfærd, kriminalitet, indvandring og samfundsfag.

 • Workshop: Test dine elevers værdier

  "Mener du virkelig dét?"

  Beskrivelse:
  På baggrund af 10 værdipolitiske spørgsmål diskuteres samfundets kompleksitet, muligheder og udfordringer, med fokus på spørgsmål om bl.a. individ vs. stat og kontrol vs. frihed. Oplægget er velegnet til den debatlystne samfundsfaglige klasse.

  Varighed:
  1,5 time.

  Keywords:
  Værdipolitik, samfund, debat, ideologi, samfundsfag, historie.
 • Workshop: Matematik i økonomi - Cobb-Douglas produktionsfunktionen


  Matematisk workshop om makroøkonomi

  Beskrivelse:

  Workshoppen tager udgangspunkt i AD-AS kurven og kvantitetsligningen for at forklare økonomisk teori på kort sigt. Derefter arbejder vi sammen med en Cobb-Douglas produktionsfunktion, hvor eleverne selv deltager og opnår en bedre forståelse for økonomien på lidt længere sigt.

  Forudsætninger for eleverne:
  Eleverne kommer til at gøre brug af differentiering af ligninger med 2 og 3 variable.

  Varighed:
  1,5 time.

  Keywords:
  Matematik, makroøkonomi og produktionsfunktionen

 • Workshop: Matematik i økonomi - Forbrugervalg

  Matematisk workshop om mikroøkonomi

  Beskrivelse:

  Oplægget tager udgangspunkt i en mikroøkonomisk CES-model. Eleverne får mulighed for at arbejde med mikroøkonomiske modeller og se, hvordan økonomer anvender matematik til at modellere de valg, man står overfor i hverdagen. 

  Forudsætninger for eleverne:
  Eleverne kommer her til at gøre brug af differentiering af to variable samt kædereglen.

  Varighed:
  1,5 time.

  Keywords:
  Matematik, mikroøkonomi og forbrugervalg.

 • Workshop: Vælgeradfærd


  Hvordan påvirker din personlige viden de beslutninger du tager i stemmeboksen, og hvilken betydning har det for demokratiet?

  Beskrivelse:

  I workshoppen kombinerer vi viden og indsigt fra Public Choice-teori og psykologi for at forsøge at besvare spørgsmålet om, hvorfor og hvordan vælgere tænker og opfører sig individuelt og i grupper, når de skal træffe beslutninger ved valg. Workshoppen fungerer gennem en række eksperimenter og kan kombineres med et af vores andre oplæg og/eller workshops.

  Medbring:
  Til workshoppen bedes dine elever medbringe 10 DKK i møntform. Pengene skal bruges ifm. workshoppens eksperimenter, og nogle elever kan risikere at miste deres 10'er.

  Varighed:
  1 time.

  Keywords:
  Demokrati, valg, adfærdsøkonomi, eksperimenter, psykologi og samfundsfag.

 • Workshop: Politikudvikling


  Bliv politisk rådgiver for en dag!

  Beskrivelse:

  Hvad skal man egentlig have styr på, når man udvikler politik? I workshoppen får eleverne mulighed for at prøve kræfter med politikudvikling, debat og forhandling. Eleverne skal i grupper, efter vejledning fra oplægsholderen, strukturere deres eget politiske forslag, der efterfølgende præsenteres for resten af klassen. Klassens bedste politiske forslag honoreres med en præmie fra CEPOS.

  Forberedelse:
  Workshoppen kan tilrettelægges både med og uden hjemmeforberedelse. Læreren aftaler i samarbejde med oplægsholderen, hvorvidt workshoppen skal udføres med specifikke emnebegrænsninger eller ifm. et fagligt forløb.

  Varighed:
  2 timer.

  Keywords:
  Politik, debat, samfund, innovation, samfundsfag og international økonomi.

 • Workshop: Sangskat, dannelse og politisk historie


  Den danske sang, er...?

  Beskrivelse:

  Danmark har en rig tradition for sange om livet, nationen og politikken. I denne workshop vil en professionel musiker synge fem udvalgte sange sammen med klassen. Disse sange vil blive gennemgået både lyrisk og musikalsk, så indholdet og udtrykket kontekstualiseres i både deres egen tid og vores samtid.

  Eksempler på sange kan være:

  • "Jeg elsker den brogede verden" - H.V. Kaalund
  • "I Danmark er jeg født" (med de tre forskellige melodier) - H.C. Andersen.
  • "Kærlighed til fædrelandet" - N.F.S. Grundtvig 
  • "Brødre lad våbende lyne" - F. Andersen
  • "Velfærdsdødedansen" - U. A. Olsen

  Forberedelse:
  Workshoppen kan tilrettelægges både med og uden hjemmeforberedelse af sangene. 

  Varighed:
  2 timer.

  Keywords:
  Dannelse, debat, samfund, dansk, og musik.