Formål:

Netværket har det formål at afdække de barrierer, som private velfærdsiværksættere oftest møder samt drøfte mulige løsninger på, hvordan den enkelte iværksætter kan håndtere forhindringerne, og hvordan man politisk kan understøtte øget velfærdsiværksætteri.

Ambitionen er at netværket gennem erfaringsudveksling og oplæg fra relevante eksperter skal sætte velfærdsiværksætterne i stand til bedre at kunne etablere og argumentere for private markedsløsninger.

 Hvad er netværkets opgave?

Velfærdsiværksætteres resultater og indflydelse på de politiske rammer for deres virksomheder styrkes af faglighed og personlige relationer. Det skal dette netværk hjælpe med.

Dette netværk skal også hjælpe med at få opmærksomhed på, hvordan fremtidens velfærdsbehov mere effektivt kan løftes med øget anvendelse af private velfærdsiværksættere – herunder behovet for, at de politiske rammer for velfærdsvirksomheder optimeres.

Sammen på netværket ønsker vi:

  • At borgerne får flere muligheder, flere services, bedre kvalitet, effektiviserede forløb og bedre resultater - herunder forebyggelse.
  • At velfærdsiværksættere i højere grad får mulighed for at anvende deres faglighed til at levere mere individualiserede og fleksible velfærdstilbud med plads til omsorg, kvalitet og respekt for borgernes ønsker og behov.
  • At den private sektor motiveres med mere og kommercielt bæredygtig udlicitering og anden konkurrenceudsættelse, flere pilotprojekter, mere frit valg, mindre kommunal- og regional hjemtagelse af opgaver og større sammenhængskraft mellem den offentlige og den private sundhedssektor.
  • At den brede offentlighed får øget kendskabet til private velfærdsservices og anerkender deres store værdi.
  • Mere innovation i velfærd, sundhedsservices og produkter.

 


Formål med kurset

Dette seminar er primært henvendt ungdomspolitikere, som har en interesse i arbejdet med kommunalpolitik, og ønsker at høre forskellige oplæg fra eksperter om, hvordan den fremtidige kommunalpolitik bør føres eller fungerer generelt.

Formålet med seminaret er således at klæde vordende kommunalpolitikere på til effektivt at kunne deltage i forvaltningen af en kommune på forsvarlig vis. Seminaret består af 6 blokke, hvoraf de 3 første blokke vil indføre kursisterne i basal viden om styring af kommuner, kommunalpolitikerens ledelsesrum samt muligheder for, hvordan kommunalpolitikeren kan vælge at løfte styringsopgaven. De sidste 3 blokke vil bestå af vidnesbyrd fra politikere og repræsentanter for den kommunale forvaltning, som vil dele deres erfaringer med den kommunalpolitiske sfære.

Læringsmål

Seminaret sigter mod at gøre de deltagende i stand til at:

-       Forstå på et grundlæggende plan, hvordan en kommune ledes, og hvad ledelsesopgaven består i.

-       Forstå ledelsesrummet som kommunalpolitiker, herunder hvilke eksterne faktorer, som påvirker muligheden for at udøve ledelse, og hvad der definerer                          kommunalpolitikerens egentlige beslutningsrum.

-       Kunne reflektere over, hvordan ledelsesopgaven faktisk kan løses i kommunen.

-       Kunne tage konkrete løsningsforslag til ens specifikke kommune med hjem, til videre anvendelse i valgkamp eller lign.

I forbindelse med indfrielsen af disse læringsmål, forventes det, at seminardeltagerne bruger tid på forberedelsen. Forberedelsen vil bestå af eksempelvis læsning, eller spørgsmål til oplægsholder. Information vedrørende forventninger til de specifikke moduler findes under det enkelte modul, her på siden. 

Undervisningsplan

D 28. april kl. 17.00 - ca. 18.30. Modul 1: Hvad er kommuner, og hvorfor har vi dem?

D 5. maj kl. 17.00 - ca. 18.30. Modul 2: Hvordan styres en kommune?

D 12. maj kl. 17.00 - ca. 18.30. Modul 3: Effektivitet i kommunerne

D 18. maj kl. 16.30-17.30. Modul 4: Fra Folketing til Byråd

D 28. maj kl. 16.00-17.30. Modul 5: Fra Byråd til Folketinget

D 2. juni kl. 17.00-18.00. Modul 6: Samarbejde og rollefordeling mellem det politiske niveau og den kommunale administration

D 7.  juni 13.30-17.00. Case-dag: Karsten Bo Larsen, Arne Ullum og Christoffer Melson

Efterfølgende eksamen.


www.borgerstat.dk

En indføring i den danske borgerligheds tankegods.